Diplomazwemmen

Wanneer uw zoon/dochter in de afzwem groep zit, wordt er naar het diplomazwemmen toegewerkt. In deze periode zullen onze medewerkers uw kind beoordelen en kijken of aan alle diploma eisen voldaan kan worden.

Wanneer dit het geval is zal er één week voor het diplomazwemmen worden proef gezwommen. Tijdens dit proefzwemmen wordt gekeken of uw zoon/dochter echt alle onderdelen beheerst.

Het proef-diplomazwemmen zal plaats vinden in Bad Hesselingen in Meppel. Om uw kind te laten wennen aan andere omstandigheden adviseren wij u om regelmatig daar te gaan zwemmen met uw zoon/dochter. U ontvangt ruim voor het proef-diplomazwemmen extra informatie van ons.  

Wilt u weten wanneer er proef-diploma zwemmen is kijken dan onder het kopje proef-diploma zwem data. Kan uw kind niet bij het proef of diplomazwemmen aanwezig zijn door vakantie, ziekte etc. Dan zit er helaas niets anders op dan te wachten tot de eerst volgende keer Proef/diplomazwemmen! 

Het examen:

Het diplomazwemmen is altijd een feestelijk gebeuren. Of uw kind (of u) nu afzwemt voor het Zwem-ABC, iedere keer is het weer spannend. Vaders, moeders, broertjes, zusjes, opa's, oma's en alle andere belangstellenden zijn van harte welkom. Bij ieder examen is er een gelicentieerde examinator aanwezig. 

Meestal is er ook een gedelegeerde van het NPZ/NRZ aanwezig. De gedelegeerde kijkt samen met de gelicentieerde examinator of alle kinderen voldoen aan de eisen van het Zwem-ABC. De gedelegeerde kijkt daarnaast ook of de gelicentieerde examinator zijn werk goed doet en of het examen goed verloopt.

Na afloop van het diplomazwemmen maakt de gelicentieerde examinator bekend wie er geslaagd zijn en worden de diploma's uitgereikt.

NZP
zwemabc